Zoofobi (Hayvan Fobisi) Ve Tedavi Yöntemleri

21 Ağustos, 2018
Yorum Yok
Fobiler anksiyete bozukluklarıdır.
İnsan psikolojisi herhangi bir şeyden korku geliştirebilmektedir ve zoofobi (zoophobia) başka bir deyişle hayvan fobisi en süregelen özgül fobilerden bir tanesidir.
Zoofobi konusundauygulanan çalışmalar, insanın kimi hayvanlardan korkmak içersindekalıtsal bir yapıya mevcut olduğunugöstermiştir.
Genellikle yılanlar, örümcekler, haşereler vb.


hayvanlar, bir iğrenme ya da korku tepkisine neden olmaktadır.
Bir dereceye kadar, bu korku insan türünün yaşamda kalması içersindegerekmektedir.
İnsanların belirli hayvanlardan korkma derecesi ya da kapsamı, o hayvanların korku uyandıran özellikleri ve yapılarındaki garipliklerle (iri kıvrık dişler gibi) direkorantılıdır.
Hayvanlardan korkma bozuklukları üstüneuygulananbeynelmilelincelemelerenteresanneticeler vermiştir.
Bu çalışmalarda hayvanlar kategorilere ayrıldılar.
Bir takımda “korkutucu” olan vahşi ve agresif olanlar, ikinci bir takımda“korkutucu olmayan” sevimli ve zarar vermeyen hayvanlar, üçüncü birtakımda ise “iğrenç” olanlar sıralandı ve tiksindirici olan hayvanlar kategorisinde, diğeri kategorilerdeki hayvanlara göre daha çok korku puanı bulunduğuneticenine ulaşıldı.
Ayrıca, zoofobinin bayanlarda erkeklere göre defahenüz yüksek bir oranda bulunduğu görüldü.
Zoofobili hastalar, kertenkelelerden (scoliodentosaurophobia), kurbağalardan (ranidaphobia), yılanlardan (ophidiophobia), örümceklerden (arachnophobia), güvelerden (mottephobia) hamamböceklerinden (kastaridaphobia), kurtçuklardan (scoleciphobia), sıçanlardan (musophobia) ve solucanlar (vermiphobia) gibi “tiksindirici” hayvanlardan korkma eğilimindedirler.

Zoofobinin Nedenleri


Hayvan fobisi dünya genelindesık görülür ve tipik olarak, belirli bir hayvan / hayvanlarla alakalı çocukluk senelerindekinegatifdeneyimlerden kaynaklanır.
Bazı durumlarda korku, herhangi birrehabilitasyon gerektirmeksizinkendi kendine geçmekte, başkakimi aşırı hallerde ise bir fobi olarakbireyinyaşamısüresince devam etmektedir.
Fobi, “derin korku veyahut dehşet” mananına gelen Yunanca “phobos” sözcüğünden türetilmiştir ve insanların tahminen % 8’inin muhtelifhayvan fobileriyle yaşadığı bilinmektedir.
Fobinin ardındaki esassebep, bireyin zihninin “kurarak” ilerlettiğikesifendişeveyahut strestir.
Bu duygu beynin derinliklerinde yerleşiktir ve şahıs her gerilimli birvaziyet yaşadığında geri çağrılır.
(Zoofobide, ferdin korktuğu hayvanla aynısı ortama girmesi gibi.)

Bu arada, her hayvan korkusunun da zoofobi olarak etiketlenemeyeceğini unutmamak lazım olur.
Örneğin, yılandan veyahut akrepten korkmak defatabii, hem degerekmektedir.
Zoofobi ise, ne kadar tehlikesiz ya dazarar vermeyen olurlarsa olsunlar (örneğin bir sohbet kuşu veyahut serçe gibi), hayvanlara karşı duyulan inatçı, mantıksız ve aşırı bir korkudur.
Zoofobinin Belirtileri


Zoofobi semptomları, ferttekilce korkularının nesnesiyle karşılaştığında değil, bu arada onu düşündüğü zaman da meydana çıkabilmektedir.
Zoofobinin fiziksel ve duygusal bulguları şunlardır:
– Baş dönmesi,
– Bayılma,
– Boğulur gibi olma,
– Donup kalma,
– Yüksek nabız,
– Solunum hızlanması,
– Terleme, titreme,
– Bayılma,
– Kaçmaya çalışma.
Korktuğu hayvan veyahut hayvanların saldırısına uğradığını hayal eden fobik bir zihinde sankidaimi oynayan bir film veyahut hiç silinmeyen birfotoğrafbulunur.
Doğal olarak, bu türyaşam sürdürmekdefadevasa sıkıntılara neden olan bir haldir.
Uç noktalardaki kimi hastalar, korktukları hayvanlarla karşılaşmamakiçersinde evlerinden hiç çıkamamaktadır.


Zoofobinin Rehabilitasyon Yöntemler


Zoofobi meselesi olanlar, ilk olarak yalnız olmadıklarını ve hayvan fobisinin değişik türlerinden muzdarip milyonlarca insan yer aldığınıunutmamalıdır.

Fobilerin tedavisinde çeşit

YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış
© 2018 Yekten.NET Tüm hakkı saklıdır izinsiz kopyalanamaz...