Münazara Nedir

18 Ağustos, 2018
Yorum Yok
Eğitim ve öğretimin tesirli bir şeklinde gerçekleşmesi içersindedeğişikyöntemler kullanmak ehemmiyetlidir.
Bu manadaesas iş öğretmene düşer.
Öğretmen her talebenindeğişik özelliklere mevcut olduğunu bilir ve sınıfiçersindebazı zamanlardeğişikyollarla istendik davranışlar geliştirmeye ve öğrencileri bilgilendirmeye çalışır.
Çünkü hep aynısıformül kullanıldığında dilenen hedeflere ulaşılamayabilir.
İşte münazara da çocuklar içersinde hem öğretici bir formülhattaçocukların sosyalleşmeleri yönündenepey faydalıdır.

Münazara zıt görüşlerin savunulmasıdır.
Aslında günlük yaşamın her evresindezıt görüşte insanlarla karşı karşıya gelinebilir ve şahıskendisi görüşleriyle karşıdaki kişiyi ikna edebilir.
Okullarda uygulanan münazaralarda iki küme ve bir de jüri yer alır.
Bu aktiviteepey zevkli ve heyecanlıdır.
Münazarada bir konunun pozitif ve negatifistikameti ele içerler.
Burada doğru bir yanıt yoktur.
Önemli olan konunun sebep savunulduğudur.
Etkili bir koruma başarıyı da yanında getirir.
Münazara kümeleri 4 veyahut 5 şahıstanmeydana gelir.
Bu gruplardaki şahıslar konularına iyi hazırlanmalıdır.
Ellerindeki bir metinden okuma yapmamaları lazım olur.
Münazara başladığında iki doğrultu, jüri ve izleyiciler hazır olması gereklidir.
İzleyicilerin suskun olmaları ve münazaraya müdahale etmemeleriehemmiyetlidir.
Jürinin de tarafsız ve neye puan vermesi gerekliliğini bilen şahıslardanoluşması lazım olur.
Hangi takımın başlayacağı çoğunlukla kura tekniği ile belirlenebilir.
Böylece iki gruba da haksızlık yapılmamış gerçekleşir.
Tabii en başında öğretmenin öğrencileri münazara ve özellikleriile ilgilikesinliklemalumat vermesi lazım olur.
Grupta öğrenciler savunacakları mevzuile ilgili aralarında iş kısmı yapıptek tek hazırlanmalıdır.
Münazarayı yöneten gruplara ve talebeleredenkvakit vermelidir.
Çok uzun savunmalar sıkıcı olabilirken defa kısa savunmalar da yetersiz olabilir.
Bunun içersinde bir gruba bölünenmüddet 5- 10 dakika arasında olması gereklidir.
Jürinin puan vereceği kimi kriterler bulunmaktadır.
Bu kriterler şunlardır:
1- Türkçeyi doğru kullanma: Münazarada en ehemmiyetli hususlardan biri dili kullanma gücüdür.
Konu ile ilgilidefaçokmalumat edinilmiş olabilir fakatehemmiyetli olan bunu karşı tarafın anlayacağı şeklinde aktarabilmektir.
Diksiyon, sözcük hazinesi, tonlama, doğru ve düzgün tümceler kurmaya jüri kesinlikleilgi etmesi ve doğru puanlamayı yapılmasılazım olur.
2- Jest ve mimikleri kullanma: Konuşmacının yüzünü ve ellerini sebepkullandığı ehemmiyetlidir.
Hep aynısısurat ifadesi sıkıcı olabileceği gibi çok jest ve mimik de dikkatin parçalanmasınaneden olabilir.
3- Konuya ile ilgilikafibulguyu edinmiş olma: Konuşmacı savunacağımevzuile ilgilikesinliklekafiistihparata sahip olması gereklidir.
Yoksa yaptığı koruma yetersiz kalır.
Ayrıca inandırıcı olması gereklidir.
Yani müdafaa ettiğifikiridokümanlarla de ispatlamalıdır.
Bu belgeler fotoğraf, haber veyahutmisaller olabilir.
Bu çarpıcıgerçekleşir.
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış
© 2018 Yekten.NET Tüm hakkı saklıdır izinsiz kopyalanamaz...