Damarlı İlkel Bitkiler

2 Ağustos, 2018
Yorum Yok

Psilopsida (Psilopsitler)

İletim demetli bitkilere ilişkin en külüstür fosiller, geç Siluriyen devresine aittir.
Bu vaziyet, mesajım demetli bitkilerin 395 milyon sene evvel hayat sürdürdükleri mananına gelmektedir.
Bu nebatlar, psilopsida altdivizyosu içersinde katagorileşmektedir.
Bu alt divizyonun mensuplarının fazlası Devoniyen döneminde yaşamış ve ardından ortadan kalkmıştır.
Sporofit psilopsitler yapraksız kolay dikotomik dalllanmış bitkilerdir.
Kök tüylerine benzeyen bir hücreli rizoyitleri meydana getiren yer altı gövdelerine sahip olmalarına rağmen realite köke sahip değillerdir.
Toprak üstü gövdeleri yeşil olup, fotosentez yaparlar.
Toprak üstündeki kimi dalların uçlarında sporangiyumlar gelişir.
Sporangiyum içersinde mayozla haployit sporlar meydana gelir.
Psilopside azaları ve belirli kimi dallanmış ipliksi yeşil algler arasındaki benzerliği anlayan botanikçiler, ilksel mesajım demedi bitkilerin böyle alglerden orijin aldıklarını varsaymışlardır; gen dizisi analizleri bu varsayımı doğrulamıştır.

Sphenopsida (Atkuyrukları)

Atkuyrukları, fosil kayıtlarında öncelikle geç Devoniyen döneminde meydana çıkmışlardır.
Bu nebat grubu, Karbonifer’de kara florasının esas elementi olmuş ve ardından azalmıştır.
Halen yaşam sürdüren bir tür olan Equisetum’un üyelerine genel olarak atkuyrukları adı verilmektedir.
Bunların fazlası, ufak boylu (1 m’den kısa) olmakla beraber, külüstür atkuyruklarının kimileri devasa ağaçlar halindeydi.
Bugün kullandığımız kömürlerin fazlası bu bitkilerin ölü vücutlarından oluşmuştur.
Kibritotları gibi, atkuyrukları da realite köklere, gövdelere ve yapraklara sahiptirler.
Gövdelerinin içi boştur ve bambu gibi boğumludur.
Bu, hem güçlü, hatta hafif bir düzenlenmedir.

YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış
© 2018 Yekten.NET Tüm hakkı saklıdır izinsiz kopyalanamaz...