SUCUL BİTKİLER ALGLER VE TÜREVLERİ

31 Temmuz, 2018
Yorum Yok
Kırmızı algler genellikle deniz bitkileridir.
Ancak, kimileri tatlısularda veyahut karada yaşarlar.
Genellikle, kahverengi alglerden henüz derinlerde yaşarlar.
Çoğu defa hücreli olan ve bir yere tutunarak yaşam sürdüren bu alglerin oldukça az türü bir hücrelidir.

Kahverengi alglerde sık sık görülen irilik, kırımızı alglerde pek yoktur.
Hücre çeperleri selülozun yanında bol miktarda müsilajımsı madde içermektedir.
Depo maddesi nişasta olmayıp, kırmızı nişasta tecrübe et ve nişastaya benzeyen bir polisakkarittir.
Kırmızı algler, ticari kolloyitlerin ehemmiyetli bir kaynağını oluştururlar.
Örneğin, bakteri kültür ortamlarının en ehemmiyetli maddesi olan agar, çikolatalı süt ve puddinglerin kimi katkı maddeleri, kimi salataları n sosları, peynir ve dondurmaların içerisine konan stabilazör maddeler, şekerli krema ve lokum aynısı şekerlemeleri nemli tutmaya yarayan kimi maddeler, bu alglerden elde edilir.

CHLOROPHYTA (YEŞIL ALGLER)

(1) Hareketli kolonilerin değişimi;
(2) Hareketsiz bir hücrelilere ve koloniler yönünde bir değişim;
(3) Çok çekirdekli; ancak hücresel bölmelenme göstermeyen, yaygın, tüpsü yapıların değişimi (mantarlar aleminde alışılageldik bir özellik olan koenositik organizasyon);

(4) Çok hücreli iplikçiklerin ve üç boyutlu yaprak benzeri tallusların değişimi.

Bu eğilimler, bilhassa yeşil algler üstünde henüz iyi incelenebilir. Çünkü son zamanlarda bu gruba ilişkin birden fazla bir hücreli azanın yanında, hâlâ gelişmemiş defa hücreli azalar mevcuttur. Ancak bir çoknedenden kaynaklı, yeşil algleri, protistayı nebatlar aleminden ayıran bir sınıflandırma sistemine koymak zahmetlidir. Yeşil alglerdeki bir hücrelileri ayrı bir alem, defa hücrelileri ise farklı bir alem olarak düşünmek yönden anlamsızdır. Bu nedenle, biz, bu takımın tümünü realite nebatlar olarak inceleyeceğiz. Bu yaklaşım, gen dizisi analizleri ile de uygunluk göstermiştir. Bir hücreli yeşil alglerin bir temsilcisi olarak Chlamydomonas, yeşil algler içersinde en iyi incelenmiş cinstir. Bu cinse ilişkin türlerin fazlası, içersinde su tespit edilen hendeklerde, havuzlarda, başka tatlı su ortamlarında ve toprakta sıklıkla yer alır. Organizmaların her biri, büyük oranda glikoproteinden oluşmuş bir hücre çeperine sahip, oval bir haployit hücreden oluşur; çeperinde selüloz bulunmayan başka birçok yeşil algden değişiklik gösterir. Hücrenin uç bölümünde, denk uzunlukta iki kamçı ve hücrenin yarısı veyahut üçte ikisini kaplayan kadeh şeklinde devasa bir kloroplast yer alır. Kloroplastın içkısmında daha fazla, yüksek bitkilerin granasındaki gibi yığınlar durumunda düzenlenmiş birden fazla klorofil taşıyan lamel yer alır.

Kloroplastın kaide kısmında bulunan büyük bir pirenoyit, nişasta sentezinde iş görür. Kloroplastın içinde, organizmanın ışığa yönelimin düzenleyen (ancak bu tip davranış için çok gerekli de değildir) bir stigma ya da göz beneği de bulunur. Hücre içinde, yüksek bitkilerin olgun hücrelerinde görülen, büyük bir merkezi koful bulunmaz. Kamçıların kaidesinin yakınındaki iki küçük kontraktil koful, ardışık ve ritmik olarak boşaltım yapar.

YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış
© 2018 Yekten.NET Tüm hakkı saklıdır izinsiz kopyalanamaz...